KRS: 0000089733

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI DOSTAWCÓW MLEKA W WIELUNIU

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI DOSTAWCÓW MLEKA W WIELUNIU
Forma prawna:ZWIĄZEK ZAWODOWY
REGON: 731584110
NIP: 8321909758
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:ŁÓDZKIE
Powiat:WIELUŃSKI
Gmina:WIELUŃ
Miejscowość:WIELUŃ
Adres:KOLEJOWA 63
98-300 WIELUŃ

KRS

Numer KRS:0000089733
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:13 lutego 2002
Data ostatniego wpisu:13 lutego 2002

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD ZWIĄZKU
Sposób reprezentacji:ZARZĄD REPREZENTUJE ZWIĄZEK ZAWODOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH UPEŁNOMOCNIONYCH OSÓB.
Członkowie reprezentacji:ELŻBIETA GRAŻYNA KUŹNIK, skarbnik
IRENEUSZ TOMASZ KOŁYSZKO, zastępca przewodniczącego
JERZY ALEKSANDER WYGLĄDACZ, przewodniczący zarządu związku
LONGINA STEFANIA FERTAŁA, sekretarz
JERZY GABAS, członek zarządu
JERZY MOLENDA, członek zarządu