KRS: 0000015625

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO FABRYKI WÓDEK "POLMOS ŁAŃCUT" S.A.

Wykreślona z KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO FABRYKI WÓDEK "POLMOS ŁAŃCUT" S.A.
Forma prawna:ZWIĄZEK ZAWODOWY
REGON:b/d
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:PODKARPACKIE
Powiat:ŁAŃCUCKI
Gmina:ŁAŃCUT
Miejscowość:ŁAŃCUT
Adres:KOLEJOWA 1
37-100 ŁAŃCUT

KRS

Numer KRS:0000015625
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:29 czerwca 2001
Data ostatniego wpisu:29 czerwca 2001

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD ZWIĄZKU
Sposób reprezentacji:PRZEWODNICZĄCY REPREZENTUJE ZARZĄD NA ZEWNĄTRZ. POD NIEOBECNOŚĆ PRZEWODNICZĄCEGO KOMPETENCJE PRZEWODNICZACEGO PRZEJMUJE JEGO ZASTĘPCA.
Członkowie reprezentacji:BOGDAN JULIAN NYCZ, przewodniczący zarządu
LEONARD BIENIASZ, skarbnik
LESZEK SOWA, zastępca przewodniczącego
PIOTR PYSZ, sekretarz
ANDRZEJ MACHNIAK, członek zarządu
KAZIMIERZ GĄSIOR, członek zarządu