KRS: 0000394834

„VB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nieaktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:„VB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON:b/d
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:MAZOWIECKIE
Powiat:PŁOCKI
Gmina:STARA BIAŁA
Miejscowość:BRWILNO
Adres: 122
09-411 BRWILNO (POCZTA STARA BIAŁA)
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000394834
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0003
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:30 sierpnia 2011
Data ostatniego wpisu:11 kwietnia 2012

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMOISTNIE, B) CZŁONEK ZARZĄDU - WSPÓŁDZIAŁAJĄC Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:RYSZARD WIKTOR SOBAŃSKI, prezes