KRS: 0000319914

UNA SALUS VICTIS - "ACTA ŁAWICA"

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:UNA SALUS VICTIS - "ACTA ŁAWICA"
Forma prawna:FUNDACJA
REGON:b/d
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:WIELKOPOLSKIE
Powiat:M. POZNAŃ
Gmina:M. POZNAŃ
Miejscowość:POZNAŃ
Adres:SZEHEREZADY 59
60-195 POZNAŃ

KRS

Numer KRS:0000319914
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:19 grudnia 2008
Data ostatniego wpisu:19 grudnia 2008

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD STANOWI JEDNA OSOBA, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA JEDNA OSOBA. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH NIE ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH - OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES FUNDACJI. ZASTRZEŻENIE TO NIE DOTYCZY, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY.
Członkowie reprezentacji:MACIEJ ROMAN BOMBICKI, prezes