KRS: 0000057695

„TMT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:„TMT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 004258110
NIP: 7181854926
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:PODLASKIE
Powiat:M. ŁOMŻA
Gmina:M. ŁOMŻA
Miejscowość:ŁOMŻA
Adres:WOJSKA POLSKIEGO 161
18-402 ŁOMŻA
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000057695
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0017
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:5 listopada 2001
Data ostatniego wpisu:29 lipca 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji: JEDNOOSOBOWO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członkowie reprezentacji:MAREK PIOTR SZYMAŃSKI, prezes zarządu do spraw ekonomiczno-administracyjnych
TADEUSZ JAKUBOWSKI, prezes zarządu do spraw produkcji i techniki
TERESA JONAK, prezes zarządu do spraw handlu i marketingu