KRS: 0000067380

STRZELECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI LOKALNEJ

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:STRZELECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI LOKALNEJ
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON: 531333220
NIP: 7561726399
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:OPOLSKIE
Powiat:STRZELECKI
Gmina:STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość:STRZELCE OPOLSKIE
Adres:WAŁOWA 5
47-100 STRZELCE OPOLSKIE

KRS

Numer KRS:0000067380
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:4 grudnia 2001
Data ostatniego wpisu:4 grudnia 2001

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ ORAZ ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE W IMIENIU STOWARZYSZENIA ZACIĄGAJĄ PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU I UPOWAŻNIONY PRZEZ ZARZĄD CZŁONEK ZARZĄDU. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO WYKONUJE W IMIENIU ZARZĄDU CZYNNOŚCI W ZAKRESIE STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA ORAZ WYKONYWANIA W IMIENIU ZARZĄDU CZYNNOŚCI Z ZAKRESU BIEŻĄCEJ DZIAŁANOŚCI STOWARZYSZENIA.
Członkowie reprezentacji:ANNA JONIAK, zastępca przewodniczącego zarządu
EUGENIUSZ SZYMANIEC, zastępca przewodniczącego
TERESA DRZEWIECKA, sekretarz
ZBIGNIEW BABSKI, przewodniczący zarządu
BARBARA MARIA KOCIOŁEK, członek zarządu
JÓZEF KAMPA, członek zarządu
KRZYSZTOF FABIANOWSKI, członek zarządu