KRS: 0000091050

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH „GUADALUPE"

Nieaktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH „GUADALUPE"
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON: 511443437
NIP: 8491478346
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat:PISKI
Gmina:PISZ
Miejscowość:PISZ
Adres:WOŁODYJOWSKIEGO 2
12-200 PISZ
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000091050
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0014
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:13 lutego 2002
Data ostatniego wpisu:12 marca 2012

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ DWIE OSOBY ZE SKŁADU ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES.
Członkowie reprezentacji:GRAŻYNA LESZCZYŃSKA, prezes
KRYSTYNA CIOŁKOWSKA, skarbnik
KRYSTYNA RACIBORSKA, sekretarz
STANISŁAW PIETRUSZKA, wiceprezes
URSZULA ZDUŃCZYK, członek zarządu