KRS: 0000230136

STOWARZYSZENIE RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "WAWRZYNEK"

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:STOWARZYSZENIE RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "WAWRZYNEK"
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON:b/d
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:LUBELSKIE
Powiat:JANOWSKI
Gmina:JANÓW LUBELSKI
Miejscowość:JANÓW LUBELSKI
Adres:ZAMOYSKIEGO 37
23-300 JANÓW LUBELSKI

KRS

Numer KRS:0000230136
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:8 marca 2005
Data ostatniego wpisu:8 marca 2005

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:DO ZAWIERANIA UMÓW, PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:AGNIESZKA KULIŃSKA, prezes
AGNIESZKA ORŁOWSKA, skarbnik
ANDRZEJ MOLICKI, wice prezes
BARBARA NOWICKA, sekretarz
JANINA JĘDZURA, członek
JUSTYNA BOŚ, członek
MAGDALENA ANNA KRASOWSKA, wice prezes