KRS: 0000123319

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH I KOLIZJACH DROGOWYCH PROTECTA

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH I KOLIZJACH DROGOWYCH PROTECTA
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON: 451149313
NIP: 7181886116
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:PODLASKIE
Powiat:M. ŁOMŻA
Gmina:M. ŁOMŻA
Miejscowość:ŁOMŻA
Adres:PIŁSUDSKIEGO 11A
18-400 ŁOMŻA

KRS

Numer KRS:0000123319
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:16 lipca 2002
Data ostatniego wpisu:16 lipca 2002

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU. DLA WAŻNOŚCI PISM I DOKUMENTÓW INNYCH NIŻ WYMIENIONE WYŻEJ, WYMAGANE SĄ DWA PODPISY PREZESA LUB WICEPREZESA I SEKRETARZA ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:GRZEGORZ MACKO, sekretarz - skarbnik
MARCIN BRUNON SROCZYŃSKI, prezes
MARIUSZ SZEWCZYK, wiceprezes