KRS: 0000071761

„STOWARZYSZENIE POLSKICH EMERYTÓW, RENCISTÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RADOMIU"

Nieaktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:„STOWARZYSZENIE POLSKICH EMERYTÓW, RENCISTÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RADOMIU"
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON: 672768634
NIP: 7962480432
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:MAZOWIECKIE
Powiat:M. RADOM
Gmina:M. RADOM
Miejscowość:RADOM
Adres:FILTROWA 4
26-600 RADOM
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000071761
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0004
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:14 grudnia 2001
Data ostatniego wpisu:23 września 2003

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU STOWARZYSZENIE REPREZENTUJE PREZES LUB INNY UPOWAŻNIONY PRZEZ PREZESA CZŁONEK ZARZĄDU. DO UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW, NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA MAJĄTKU, DYSPONOWANIA ŚRODKAMI STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYH ZWYKŁY ZARZĄD (W GRANICACH UCHWALONYCH PRZEZ WALNE ZEBRANIE) UPRAWNIONY JEST PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:CZESŁAW STANISŁAW KOT, prezes zarządu
ANNA JEŻEWSKA, członek zarządu
HENRYK DELUGA, członek zarządu
KAZIMIERA MARIA SOWIŃSKA, członek zarządu
RYSZARD JERZY GĘBSKI, członek zarządu