KRS: 0000180931

STOWARZYSZENIE "PANORAMA NOGATU"

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:STOWARZYSZENIE "PANORAMA NOGATU"
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON:b/d
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:POMORSKIE
Powiat:MALBORSKI
Gmina:MALBORK
Miejscowość:MALBORK
Adres:PLAC SŁOWIAŃSKI 18
82-200 MALBORK

KRS

Numer KRS:0000180931
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:22 grudnia 2003
Data ostatniego wpisu:22 grudnia 2003

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW, ZAWIERANIE UMÓW, UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTWA ORAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE: PREZES, SEKRETARZ I SKARBNIK.
Członkowie reprezentacji:JANINA CECYLIA SKRZYNIARZ, sekretarz
LUDWIK LUCJAN ORCZYK, prezes
WALDEMAR BOGUSŁAW KRAMEK, skarbnik
RYSZARD STACHEWICZ, członek zarządu