KRS: 0000234816

STOWARZYSZENIE "OKNO NA ŚWIAT OD NAJMŁODSZYCH LAT"

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:STOWARZYSZENIE "OKNO NA ŚWIAT OD NAJMŁODSZYCH LAT"
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON: 020076298
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
Powiat:WAŁBRZYSKI
Gmina:WAŁBRZYCH
Miejscowość:WAŁBRZYCH
Adres:BASZTOWA 11
58-314 WAŁBRZYCH

KRS

Numer KRS:0000234816
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:25 maja 2005
Data ostatniego wpisu:25 maja 2005

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:1.ZARZĄD REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE, 2.DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD JEGO CZŁONKÓW,
Członkowie reprezentacji:MARCIN SŁAWSKI, prezes zarządu
JOLANTA ELŻBIETA SOKOŁOWSKA, członek zarządu
TERESA DANUTA WALASZCZYK, członek zarządu