KRS: 0000297850

STOWARZYSZENIE NASZA LIPA

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:STOWARZYSZENIE NASZA LIPA
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON: 300766610
NIP: 6060058526
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:WIELKOPOLSKIE
Powiat:OBORNICKI
Gmina:RYCZYWÓŁ
Miejscowość:LIPA
Adres: 76
64-603 LIPA (POCZTA LUDOMY)

KRS

Numer KRS:0000297850
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:30 stycznia 2008
Data ostatniego wpisu:30 stycznia 2008

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA, NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA MAJĄTKU STOWARZYSZENIA, SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI NA RZECZ I W IMIENIU STOWARZYSZENIA WE WSZYSTKICH SPRAWACH, TAKŻE MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY 3 CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:BARBARA BOCH, członek
LUCYNA SAWCZYN, skarbnik
AGNIESZKA DOROTA ZAWAL, prezes zarządu