KRS: 0000237845

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY PRZYRÓW

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY PRZYRÓW
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON: 240132483
NIP: 9491947333
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:ŚLĄSKIE
Powiat:CZĘSTOCHOWSKI
Gmina:PRZYRÓW
Miejscowość:PRZYRÓW
Adres:CZĘSTOCHOWSKA 7
42-248 PRZYRÓW
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000237845
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0011
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:13 lipca 2005
Data ostatniego wpisu:2 czerwca 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacji: 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH UPRAWNIONY JEST PREZES STOWARZYSZENIA, LUB WICEPREZES Z TYM ZASTRZEŻENIEM, IŻ OŚWIADCZENIA WOLI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SKŁADA PREZES LUB WICEPREZES ORAZ KAŻDORAZOWO SKARBNIK STOWARZYSZENIA. 2. INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB INNI CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI STOWARZYSZENIA MOGĄ NA MOCY UCHWAŁY ZARZĄDU OTRZYMAĆ PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ. 3. PEŁNOMOCNICTWO MUSI BYĆ POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI UDZIELONE NA PIŚMIE ORAZ OKREŚLAĆ ZAKRES CZYNNOŚCI PEŁNOMOCNICTWA.
Członkowie reprezentacji:HALINA TROJAK, skarbnik stowarzyszenia
LECH POKORNY, sekretarz stowarzyszenia
MARIA STĘPIEŃ, prezes stowarzyszenia
ROBERT DESKA, wiceprezes stowarzyszenia
STANISŁAW ANTONI GÓRSKI, członek zarządu
TERESA ANNA TERLICKA, członek zarządu