KRS: 0000028869

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I KULTURY W POWIECIE STRZELECKIM

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I KULTURY W POWIECIE STRZELECKIM
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON: 532221628
NIP: 7561829159
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:OPOLSKIE
Powiat:STRZELECKI
Gmina:ZAWADZKIE
Miejscowość:ZAWADZKIE
Adres:KRÓTKA 1
47-120 ZAWADZKIE

KRS

Numer KRS:0000028869
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:10 sierpnia 2001
Data ostatniego wpisu:10 sierpnia 2001

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIENI SĄ PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ORAZ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:ZDZISŁAW ŻUCHOWSKI, przewodniczący
RYSZARD JAN PAGACZ, członek zarządu
WOJCIECH PIOTR JAGODA, członek zarządu