KRS: 0000271093

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z WADAMI SŁUCHU: „USŁYSZEĆ POTRZEBĘ"

Nieaktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z WADAMI SŁUCHU: „USŁYSZEĆ POTRZEBĘ"
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON: 120419045
NIP: 8733156400
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:MAŁOPOLSKIE
Powiat:M. TARNÓW
Gmina:M. TARNÓW
Miejscowość:TARNÓW
Adres:LIPPÓCZY EGO 4A
33-100 TARNÓW
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000271093
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0004
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:7 kwietnia 2008
Data ostatniego wpisu:29 maja 2009

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:DO WAŻNOŚCI PISM I DOKUMENTÓW ZARZĄDU WYMAGANE SĄ 2 PODPISY: PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SEKRETARZA, BĄDŹ INNYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRAŻ ZARZĄD A W SPRAWACH FINANSOWO-MAJĄTKOWYCH PONADTO SKARBNIK.
Członkowie reprezentacji:EDYTA MARIA WITEK GAWENDA, członek
JOLANTA AGATA WILCZAK, sekretarz
RENATA ELŻBIETA RYCZEK, skarbnik
ROBERT ADAM MALIK, prezes
SZCZEPAN STANISŁAW LIGARA, członek
WOJCIECH STANISŁAW JUREK, wiceprezes