KRS: 0000306807

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW OSCYPKA

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW OSCYPKA
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON: 240925692
NIP: 5532418671
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:ŚLĄSKIE
Powiat:ŻYWIECKI
Gmina:LIPOWA
Miejscowość:LIPOWA
Adres: 954
34-324 LIPOWA

KRS

Numer KRS:0000306807
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:27 maja 2008
Data ostatniego wpisu:27 maja 2008

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH, STOWARZYSZENIA, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:BEATA PIECZARKA, skarbnik
KRZYSZTOF PIECZARKA, sekretarz
LIDIA IZABELA BAJDAK, prezes
PAWEŁ PIECZARKA, z-ca prezesa