KRS: 0000302327

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI SURMINY I SAPAŁÓWKA "SAP-SUR"

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI SURMINY I SAPAŁÓWKA "SAP-SUR"
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON: 280290788
NIP: 8471567101
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat:GOŁDAPSKI
Gmina:BANIE MAZURSKIE
Miejscowość:SURMINY
Adres: 9A
19-520 SURMINY (POCZTA BANIE MAZURSKIE)

KRS

Numer KRS:0000302327
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:8 kwietnia 2008
Data ostatniego wpisu:8 kwietnia 2008

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:REPREZENTACJA DWUOSOBOWA. DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD JEGO CZŁONKÓW.
Członkowie reprezentacji:HALINA KUŁAKOWSKA, prezes
IRENA KUDRYK, zastępca prezesa
IRENA TROCHIM, skarbnik