KRS: 0000299620

STOWARZYSZENIE INSTRUMENTARIUSZEK ORTOPEDYCZNYCH

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:STOWARZYSZENIE INSTRUMENTARIUSZEK ORTOPEDYCZNYCH
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON:b/d
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:MAZOWIECKIE
Powiat:M.ST. WARSZAWA
Gmina:M.ST. WARSZAWA
Miejscowość:WARSZAWA
Adres:NOWY ŚWIAT 63
00-042 WARSZAWA

KRS

Numer KRS:0000299620
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:21 lutego 2008
Data ostatniego wpisu:21 lutego 2008

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:§22 UST.4 STATUTU DO DZIAŁANIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE: PREZES ZARZĄDU ORAZ JEDEN Z WICEPREZESÓW
Członkowie reprezentacji:AGATA EMILIA KACZMARCZYK, skarbnik
RENATA STANISŁAWA GRZEBALSKA, prezes zarządu
DOROTA KATARZYNA NAJDECKA, wiceprezes zarządu
EWA BOJANOWSKA, wiceprezes zarządu
IZABELA JĘDRASIAK, członek zarządu
URSZULA TERESA SMORAWIŃSKA, członek zarządu