KRS: 0000130596

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSIEDLE MŁODYCH" W POZNANIU

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSIEDLE MŁODYCH" W POZNANIU
Forma prawna:SPÓŁDZIELNIA
REGON: 000488496
NIP: 7770000689
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:WIELKOPOLSKIE
Powiat:M. POZNAN
Gmina:M. POZNAŃ
Miejscowość:POZNAŃ
Adres:OS. PIASTOWSKIE 16
61-148 POZNAŃ
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000130596
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0024
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:11 września 2002
Data ostatniego wpisu:2 grudnia 2013

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA/PEŁNOMOCNIK/.
Członkowie reprezentacji:BARBARA PRZYBYLAK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń i zobowiązań dotyczących spraw finansowo - księgowych spółdzielni łącznie z członkiem zarządu
BOGDAN SŁAWOMIR SMOCZYŃSKI, pełnomocnictwo upoważnia do dokonywania następujących czynności związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą osiedla piastowskiego: 1) składanie wszelkich wiążących spółdzielnię oświadczeń i zobowiązań w drodze łącznego oświadczenia woli przez pełnomocnika oraz członka zarządu do wysokości posiadanych środków finansowych, 2) zawieranie i wypowiadanie łącznie z członkiem zarządu umów zlecenia, o dzieło i o najem, 3) stałe zastępowanie mocodawcy tj. zarządu spółdzielni mieszkaniowej „osiedle młodych" w poznaniu przed sądami oraz organami administracji publicznej na podstawie art. 87 § 2 kodeksu postępowania cywilnego i w zakresie art. 91 kpc oraz na podstawie i w zakresie art. 33 kpa, 4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami osiedli, udzielania urlopów, zwolnień i pracowniczych kar regulaminowych i przeprowadzania rozmów z pracownikami w trybie art. 109 § 2 kp, 5) dysponowanie środkami na rachunku bankowym osiedla, 6) jednoosobowe przyjmowanie oświadczeń woli skierowanych do mocodawcy, 7) ustanawianie dalszych pełnomocników rodzajowych i szczególnych w zakresie swego umocowania, udzielanie dalszych pełnomocnictw procesowych szczególnych radcy prawnemu, adwokatowi lub innemu pracownikowi mocodawcy oraz udzielanie dalszych pełnomocnictw w postępowaniu administracyjnym.
BOGDAN WALUSZ, pełnomocnictwo upoważnia do dokonywania następujących czynności związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą osiedla tysiąclecia: 1) składanie wszelkich wiążących spółdzielnię oświadczeń i zobowiązań w drodze łącznego oświadczenia woli przez pełnomocnika oraz członka zarządu do wysokości posiadanych środków finansowych, 2) zawieranie i wypowiadanie łącznie z członkiem zarządu umów zlecenia, o dzieło i o najem, 3) stałe zastępowanie mocodawcy tj. zarządu spółdzielni mieszkaniowej „osiedle młodych" w poznaniu przed sądami oraz organami administracji publicznej na podstawie art. 87 § 2 kodeksu postępowania cywilnego i w zakresie art. 91 kpc oraz na podstawie i w zakresie art. 33 kpa, 4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami osiedli, udzielania urlopów, zwolnień i pracowniczych kar regulaminowych i przeprowadzania rozmów z pracownikami w trybie art. 109 § 2 kp, 5) dysponowanie środkami na rachunku bankowym osiedla, 6) jednoosobowe przyjmowanie oświadczeń woli skierowanych do mocodawcy, 7) ustanawianie dalszych pełnomocników rodzajowych i szczególnych w zakresie swego umocowania, udzielanie dalszych pełnomocnictw procesowych szczególnych radcy prawnemu, adwokatowi lub innemu pracownikowi mocodawcy oraz udzielanie dalszych pełnomocnictw w postępowaniu administracyjnym.
EWA STEFANIA BUDNA, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomicznych
GRZEGORZ PRZEMYSŁAW BERGER, pełnomocnictwo upoważnia do dokonywania następujących czynności związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą osiedla stare żegrze - polan: 1) składanie wszelkich wiążących spółdzielnię oświadczeń i zobowiązań w drodze łącznego oświadczenia woli przez pełnomocnika oraz członka zarządu do wysokości posiadanych środków finansowych, 2) zawieranie i wypowiadanie łącznie z członkiem zarządu umów zlecenia, o dzieło i o najem, 3) stałe zastępowanie mocodawcy tj. zarządu spółdzielni mieszkaniowej „osiedle młodych" w poznaniu przed sądami oraz organami administracji publicznej na podstawie art. 87 § 2 kodeksu postępowania cywilnego i w zakresie art. 91 kpc oraz na podstawie i w zakresie art. 33 kpa, 4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami osiedli, udzielania urlopów, zwolnień i pracowniczych kar regulaminowych i przeprowadzania rozmów z pracownikami w trybie art. 109 § 2 kp, 5) dysponowanie środkami na rachunku bankowym osiedla, 6) jednoosobowe przyjmowanie oświadczeń woli skierowanych do mocodawcy, 7) ustanawianie dalszych pełnomocników rodzajowych i szczególnych w zakresie swego umocowania, udzielanie dalszych pełnomocnictw procesowych szczególnych radcy prawnemu, adwokatowi lub innemu pracownikowi mocodawcy oraz udzielanie dalszych pełnomocnictw w postępowaniu administracyjnym.
JAN STANISŁAW WOSEWICZ, pełnomocnictwo upoważnia do dokonywania następujących czynności związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą osiedla orła białego: 1) składanie wszelkich wiążących spółdzielnię oświadczeń i zobowiązań w drodze łącznego oświadczenia woli przez pełnomocnika oraz członka zarządu do wysokości posiadanych środków finansowych, 2) zawieranie i wypowiadanie łącznie z członkiem zarządu umów zlecenia, o dzieło i o najem, 3) stałe zastępowanie mocodawcy tj. zarządu spółdzielni mieszkaniowej „osiedle młodych" w poznaniu przed sądami oraz organami administracji publicznej na podstawie art. 87 § 2 kodeksu postępowania cywilnego i w zakresie art. 91 kpc oraz na podstawie i w zakresie art. 33 kpa, 4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami osiedli, udzielania urlopów, zwolnień i pracowniczych kar regulaminowych i przeprowadzania rozmów z pracownikami w trybie art. 109 § 2 kp, 5) dysponowanie środkami na rachunku bankowym osiedla, 6) jednoosobowe przyjmowanie oświadczeń woli skierowanych do mocodawcy, 7) ustanawianie dalszych pełnomocników rodzajowych i szczególnych w zakresie swego umocowania, udzielanie dalszych pełnomocnictw procesowych szczególnych radcy prawnemu, adwokatowi lub innemu pracownikowi mocodawcy oraz udzielanie dalszych pełnomocnictw w postępowaniu administracyjnym.
JERZY EUGENIUSZ URBANIAK, pełnomocnictwo upoważnia do dokonywania następujących czynności związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą osiedli jagiellońskiego, oświecenia i powstań narodowych: 1) składanie wszelkich wiążących spółdzielnię oświadczeń i zobowiązań w drodze łącznego oświadczenia woli przez pełnomocnika oraz członka zarządu do wysokości posiadanych środków finansowych, 2) zawieranie i wypowiadanie łącznie z członkiem zarządu umów zlecenia, o dzieło i o najem, 3) stałe zastępowanie mocodawcy tj. zarządu spółdzielni mieszkaniowej „osiedle młodych" w poznaniu przed sądami oraz organami administracji publicznej na podstawie art. 87 § 2 kodeksu postępowania cywilnego i w zakresie art. 91 kpc oraz na podstawie i w zakresie art. 33 kpa, 4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami osiedli, udzielania urlopów, zwolnień i pracowniczych kar regulaminowych i przeprowadzania rozmów z pracownikami w trybie art. 109 § 2 kp, 5) dysponowanie środkami na rachunku bankowym osiedli, 6) jednoosobowe przyjmowanie oświadczeń woli skierowanych do mocodawcy, 7) ustanawianie dalszych pełnomocników rodzajowych i szczególnych w zakresie swego umocowania, udzielanie dalszych pełnomocnictw procesowych szczególnych radcy prawnemu, adwokatowi lub innemu pracownikowi mocodawcy oraz udzielanie dalszych pełnomocnictw w postępowaniu administracyjnym.
JOANNA HADRYŚ, pełnomocnictwo do składania wszelkich wiążących spółdzielnię oświadczeń i zobowiązań wynikających ze stosunku członkostwa w tym zwłaszcza: zawierania i rozwiązywania umów: - o ustanowieniu praw do lokali spółdzielczych, - w sprawie budowy lokali, - o przekształceniu lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu, - najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych.
KRZYSZTOF ANDRZEJ BALCEREK, pełnomocnictwo upoważnia do dokonywania następujących czynności związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą osiedli lecha i czecha: 1) składanie wszelkich wiążących spółdzielnię oświadczeń i zobowiązań w drodze łącznego oświadczenia woli przez pełnomocnika oraz członka zarządu do wysokości posiadanych środków finansowych, 2) zawieranie i wypowiadanie łącznie z członkiem zarządu umów zlecenia, o dzieło i o najem, 3) stałe zastępowanie mocodawcy tj. zarządu spółdzielni mieszkaniowej „osiedle młodych" w poznaniu przed sądami oraz organami administracji publicznej na podstawie art. 87 § 2 kodeksu postępowania cywilnego i w zakresie art. 91 kpc oraz na podstawie i w zakresie art. 33 kpa, 4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami osiedli, udzielania urlopów, zwolnień i pracowniczych kar regulaminowych i przeprowadzania rozmów z pracownikami w trybie art. 109 § 2 kp, 5) dysponowanie środkami na rachunku bankowym osiedli, 6) jednoosobowe przyjmowanie oświadczeń woli skierowanych do mocodawcy, 7) ustanawianie dalszych pełnomocników rodzajowych i szczególnych w zakresie swego umocowania, udzielanie dalszych pełnomocnictw procesowych szczególnych radcy prawnemu, adwokatowi lub innemu pracownikowi mocodawcy oraz udzielanie dalszych pełnomocnictw w postępowaniu administracyjnym.
KRZYSZTOF JACEK KASPEREK, pełnomocnictwo upoważnia do dokonywania następujących czynności związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą osiedla rusa: 1) składanie wszelkich wiążących spółdzielnię oświadczeń i zobowiązań w drodze łącznego oświadczenia woli przez pełnomocnika oraz członka zarządu do wysokości posiadanych środków finansowych, 2) zawieranie i wypowiadanie łącznie z członkiem zarządu umów zlecenia, o dzieło i o najem, 3) stałe zastępowanie mocodawcy tj. zarządu spółdzielni mieszkaniowej „osiedle młodych" w poznaniu przed sądami oraz organami administracji publicznej na podstawie art. 87 § 2 kodeksu postępowania cywilnego i w zakresie art. 91 kpc oraz na podstawie i w zakresie art. 33 kpa, 4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami osiedli, udzielania urlopów, zwolnień i pracowniczych kar regulaminowych i przeprowadzania rozmów z pracownikami w trybie art. 109 § 2 kp, 5) dysponowanie środkami na rachunku bankowym osiedla, 6) jednoosobowe przyjmowanie oświadczeń woli skierowanych do mocodawcy, 7) ustanawianie dalszych pełnomocników rodzajowych i szczególnych w zakresie swego umocowania, udzielanie dalszych pełnomocnictw procesowych szczególnych radcy prawnemu, adwokatowi lub innemu pracownikowi mocodawcy oraz udzielanie dalszych pełnomocnictw w postępowaniu administracyjnym.
KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ FRASUNKIEWICZ, pełnomocnictwo upoważnia do dokonywania następujących czynności związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą osiedli armii krajowej, bohaterów ii wojny światowej i rzeczypospolitej: 1) składanie wszelkich wiążących spółdzielnię oświadczeń i zobowiązań w drodze łącznego oświadczenia woli przez pełnomocnika oraz członka zarządu do wysokości posiadanych środków finansowych, 2) zawieranie i wypowiadanie łącznie z członkiem zarządu umów zlecenia, o dzieło i o najem, 3) stałe zastępowanie mocodawcy tj. zarządu spółdzielni mieszkaniowej „osiedle młodych" w poznaniu przed sądami oraz organami administracji publicznej na podstawie art. 87 § 2 kodeksu postępowania cywilnego i w zakresie art. 91 kpc oraz na podstawie i w zakresie art. 33 kpa, 4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami osiedli, udzielania urlopów, zwolnień i pracowniczych kar regulaminowych i przeprowadzania rozmów z pracownikami w trybie art. 109 § 2 kp, 5) dysponowanie środkami na rachunku bankowym osiedli, 6) jednoosobowe przyjmowanie oświadczeń woli skierowanych do mocodawcy, 7) ustanawianie dalszych pełnomocników rodzajowych i szczególnych w zakresie swego umocowania, udzielanie dalszych pełnomocnictw procesowych szczególnych radcy prawnemu, adwokatowi lub innemu pracownikowi mocodawcy oraz udzielanie dalszych pełnomocnictw w postępowaniu administracyjnym.
LESZEK SZAFRAN, pełnomocnictwo do dokonywania następujących czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą osiedla pomet: 1) składanie wszelkich wiążących spółdzielnię oświadczeń i zobowiązań dotyczących osiedla w drodze łącznego oświadczenia woli przez pełnomocnika oraz członka zarzadu do wysokości posiadanych środków finansowych, 2) zawierania i wypowiadania łącznie z członkiem zarządu umów zlecenia, o dzieło i o najem dotyczących osiedla, 3) stałego zastępowania mocodawcy tj. zarządu spółdzielni mieszkaniowej „osiedle młodych" w poznaniu przed sądami oraz organami administracji publicznej na podstawie art. 87 § 2 kodeksu postępowania cywilnego i w zakresie art. 91 kpc oraz na podstawie i w zakresie art. 33 kpa w sprawach dotyczących kierowanej jednostki, 4) zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami kierownictwa osiedla, udzielania urlopów, zwolnień i pracowniczych kar regulaminowych i przeprowadzania rozmów z pracownikami w trybie art. 109 § 2 kp, 5) dysponowanie środkami na rachunku bankowym osiedla, 6) jednoosobowego przyjmowania oświadczeń woli skierowanych do mocodawcy, 7) ustanawiania dalszych pełnomocników rodzajowych i szczególnych w zakresie swego umocowania, udzielania dalszych pełnomocnictw procesowych szczególnych radcy prawnemu, adwokatowi lub innemu pracownikowi mocodawcy oraz udzielanie dalszych pełnomocnictw w postępowaniu administracyjnym.
MAŁGORZATA TERESA LEJMAN, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych
WIESŁAWA PIOSIK, pełnomocnictwo w zakresie: - wszelkich spraw związanych z prowadzeniem rozliczeń finansowych wynikających z prowadzonej działalności kulturalnej i społeczno - oświatowej w placówkach należących do spółdzielni mieszkaniowej „osiedle młodych" - zawierania i wypowiadania umów zlecenia, o dzieło i najem, dotyczących działalności kulturalnej i społeczno - oświatowej oraz składania wszelkich wiążących spółdzielnię oświadczeń i zobowiązań dotyczących tych spraw łącznie z prezesem zarządu lub w razie jego nieobecności innym członkiem zarządu spółdzielni, - udzielania urlopów, zwolnień i pracowniczych kar regulaminowych, przeprowadzania rozmów z pracownikami w trybie art. 109 par. 2 k.p.
WOJCIECH SZCZĘSNY, pełnomocnictwo upoważnia do dokonywania następujących czynności związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą, jednostki spółdzielni pod nazwą zakład budowlano-remontowy: 1) składania wszelkich wiążących spółdzielnię oświadczeń i zobowiązań dotyczących zakładu budowlano-remontowego w drodze łącznego oświadczenia woli przez pełnomocnika oraz członka zarządu do wysokości posiadanych środków finansowych, 2) zawierania i wypowiadania łącznie z członkiem zarządu umów zlecenia, o dzieło i o najem dotyczących zakładu budowlano-remontowego, 3) stałego zastępowania mocodawcy tj. zarządu spółdzielni mieszkaniowej „osiedle młodych” w poznaniu przed sądami oraz organami administracji publicznej na podstawie art. 87 § 2 kodeksu postępowania cywilnego i w zakresie art. 91 kpc oraz na podstawie i w zakresie art. 33 kpa w sprawach dotyczących kierowanej jednostki, 4) ustanawiania dalszych pełnomocników rodzajowych i szczególnych w zakresie swego umocowania, udzielania dalszych pełnomocnictw procesowych szczególnych radcy prawnemu, adwokatowi lub innemu pracownikowi mocodawcy oraz udzielania dalszych pełnomocnictw w postępowaniu administracyjnym, 5) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami zakładu budowlano-remontowego, udzielania urlopów, zwolnień i pracowniczych kar regulaminowych i przeprowadzania rozmów z pracownikami w trybie art. 109 § 2 kp oraz dokonywania innych czynności dotyczących indywidualnych spraw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy, 6) dysponowanie środkami na rachunku bankowym zakładu budowlano-remontowego, 7) jednoosobowego przyjmowania oswiadczeń woli skierowanego do mocodawcy.
TADEUSZ FRANCISZEK STACHOWSKI, prezes zarządu

Analizuj powiązania osób i firm

Zaloguj się | Nie masz u nas konta? Załóż konto

W tej chwili nie masz wykupionego abonamentu.
Wykup abonament

Stan bazy danych:

  • Ostatnia aktualizacja: 2014-12-18
  • Najnowszy MSIG: 243 (2014-12-16)
  • Podmiotów: 484 665
  • Osób fizycznych: 1 508 101
  • Aktywnych relacji: 2 220 833

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE FIRMY:

    NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE OSOBY: