KRS: 0000109740

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „SPAMEL"

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „SPAMEL"
Forma prawna:SPÓŁDZIELNIA
REGON: 000456510
NIP: 9110007746
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
Powiat:OLEŚNICKI
Gmina:TWARDOGÓRA
Miejscowość:TWARDOGÓRA
Adres:WOJSKA POLSKIEGO 3
56-416 TWARDOGÓRA
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000109740
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0032
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:26 kwietnia 2002
Data ostatniego wpisu:15 maja 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
Członkowie reprezentacji:PIOTR KACZMAREK, zastępca prezesa
ZYGMUNT ANTONI KUCZYŃSKI, prezes zarządu
BOŻENA JÓZEFA ŻURAWKA, członek zarządu