KRS: 0000183860

„RESTAL-AGRI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:„RESTAL-AGRI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 093149209
NIP: 5542560459
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat:M. BYDGOSZCZ
Gmina:M. BYDGOSZCZ
Miejscowość:BYDGOSZCZ
Adres:GARBARY 3
85-229 BYDGOSZCZ
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000183860
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0015
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:22 grudnia 2003
Data ostatniego wpisu:9 lipca 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: REPREZENTACJA SAMODZIELNA PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, PRZY ZARZĄDZIE DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Członkowie reprezentacji:RAFAŁ PIOTR NAWROCKI, prezes zarządu