KRS: 0000067179

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „ROCKDRILL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „ROCKDRILL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON:b/d
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat:M. KIELCE
Gmina:M. KIELCE
Miejscowość:KIELCE
Adres:ŻEROMSKIEGO 1
25-369 KIELCE
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000067179
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0006
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:29 listopada 2001
Data ostatniego wpisu:13 lutego 2013

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:LIKWIDACJA
Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W LIKWIDACJI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO LIKWIDATOR.
Członkowie reprezentacji:HENRYK MIKOŁAJ GRUSZKA, likwidator