KRS: 0000371946

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWE „CONCRET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWE „CONCRET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON:b/d
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:ŚLĄSKIE
Powiat:M. TYCHY
Gmina:M. TYCHY
Miejscowość:TYCHY
Adres:FARBYCZNA 10
43-100 TYCHY
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000371946
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0006
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:30 listopada 2010
Data ostatniego wpisu:30 kwietnia 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.
Członkowie reprezentacji:ZBIGNIEW WALERIAN BOCZKOWSKI, prezes zarządu
GRZEGORZ MICHAŁ MĄCZKO, wiceprezes zarządu