KRS: 0000080764

„PRO-DOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:„PRO-DOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 472165586
NIP: 7272405252
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:ŁÓDZKIE
Powiat:M. ŁÓDŹ
Gmina:M. ŁÓDŹ
Miejscowość:ŁÓDŹ
Adres:BRUKOWA 14
91-341 ŁÓDŹ
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000080764
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0021
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:15 stycznia 2002
Data ostatniego wpisu:12 lipca 2013

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE
Członkowie reprezentacji:STANISLAV PODLUCKY, prezes zarządu
Nazwa organu reprezentacji:Postępowanie upadłościowe
Sposób reprezentacji:-
Członkowie reprezentacji:MAREK WYSOCZYŃSKI, syndyk