KRS: 0000352297

„PRIME REAL ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA”

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:„PRIME REAL ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA”
Forma prawna:SPÓŁKA AKCYJNA
REGON:b/d
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:MAZOWIECKIE
Powiat:M.ST. WARSZAWA
Gmina:M.ST. WARSZAWA
Miejscowość:WARSZAWA
Adres:HOŻA 37
00-681 WARSZAWA
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000352297
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0007
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:24 marca 2010
Data ostatniego wpisu:22 lipca 2013

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:SEVER ZAKRZEWSKI, prezes zarządu