KRS: 0000226766

„PREMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:„PREMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 830397064
NIP: 8661451152
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat:STASZOWSKI
Gmina:POŁANIEC
Miejscowość:POŁANIEC
Adres:TEREN ELEKTROWNI
28-230 POŁANIEC
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000226766
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0018
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:21 stycznia 2005
Data ostatniego wpisu:16 września 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ ZAWIERANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Członkowie reprezentacji:GREGOR KONRAD DANIELSKI, członek zarządu
JOLANTA EWA WALASEK, członek zarządu
SŁAWOMIR WOJCIECH TRZASKOWSKI, członek zarządu