KRS: 0000102967

BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBACZOWIE

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBACZOWIE
Forma prawna:SPÓŁDZIELNIA
REGON: 000507035
NIP: 7930001894
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:LUBELSKIE
Powiat:TOMASZOWSKI
Gmina:TOMASZÓW LUBELSKI
Miejscowość:TOMASZÓW LUBELSKI
Adres:JANA MATEJKI 2C
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000102967
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0026
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:29 marca 2002
Data ostatniego wpisu:14 listopada 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:AGNIESZKA CICHOCKA, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych przy zawieraniu umów transakcji kredytowych, w sprawach restrukturyzacji oraz windykacji; łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem, a nadto do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu i bieżącej działalności - do kwoty 3000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/10)
AGNIESZKA FURMAN, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
AGNIESZKA KORNAGA, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych przy zawieraniu umów transakcji kredytowych, w sprawach restrukturyzacji oraz windykacji, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem, a nadto do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu i bieżącej działalności - do kwoty 3000,00 zł
AGNIESZKA MAMCZURA, podpisywanie w imieniu banku umów z klientami w sprawach dotyczących prowadzenia rachunków bankowych łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
ALICJA REBUŚ, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
ANDRZEJ HAŁUCHA, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
ANDRZEJ OWERKO, podpisywanie w imieniu banku umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem
ANNA BARBARA ZABORNIAK, podpisywanie w imieniu banku umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem
BARBARA MARIA GAJERSKA, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
BEATA NOWAK, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych przy zawieraniu umów transakcji kredytowych, w sprawach restrukturyzacji oraz windykacji, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem, a nadto do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu i bieżącej działalności - do kwoty 3000,00 zł
BOGUSŁAWA ELŻBIETA CYBULSKA, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku przy zawieraniu umów transakcji kredytowych, w tym w stosunku do których decyzje kredytowe podjęto na wyższym poziomie decyzyjnym, jak też zazwieranie ugód i porozumień oraz innych sprawach związanych z ryzykiem kredytowym, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem
BOGUSŁAWA JUNIKIEWICZ, podpisywanie w imieniu banku umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem
BOŻENA JÓZEFA BUCZKO, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
DANUTA JAKUBIEC, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
DOROTA CZUCHAJ, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych przy zawieraniu umów transakcji kredytowych, w sprawach restrukturyzacji oraz windykacji, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem, a nadto do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu i bieżącej działalności - do kwoty 3000,00 zł
EDWARD ILNICKI, podpisywanie w imieniu banku umów z klientami w sprawach dotyczących prowadzenia rachunków bankowych łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
ELŻBIETA ANNA KRYLA, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
ELŻBIETA ZUZANNA SZAŁAŃSKA, wiceprezes zarządu d/s ekonomiczno-finansowych
EWELINA KOPCIUCH, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem
JANINA ANTOSZ, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
JANINA MARIA SZABATOWSKA, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
JOANNA ROZALIA MŁYNEK, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych przy zawieraniu umów transakcji kredytowych, w sprawach restrukturyzacji oraz windykacji; łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem, a nadto do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu i bieżącej działalności - do kwoty 3000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/10)
MAREK LEJA, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
MAREK SOBCZAK, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
MARIA FASZCZOWA, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
MARIA FRANCISZKA SAMAGALSKA, podpisywanie w imieniu banku umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem
MARIA KOSTECKA, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
MARIA NIŻNIK, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
MARIA WICIŃSKA, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
MARIUSZ ZABORNIAK, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
MARZENA MARIA DOROTA KOSTECKA, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku przy zawieraniu umów transakcji kredytowych, w tym w stosunku do których decyzje kredytowe podjęto na wyższym poziomie decyzyjnym, jak też zazwieranie ugód i porozumień oraz innych sprawach związanych z ryzykiem kredytowym, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem
MAŁGORZATA KIKTA, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
MONIKA BARBARA JAREMKO, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych przy zawieraniu umów transakcji kredytowych, w sprawach restrukturyzacji oraz windykacji, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem, a nadto do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu i bieżącej działalności - do kwoty 3000,00 zł
PAWEŁ DEC, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących działalności finansowej, kredytowej i windykacyjnej banku, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
PIOTR ŻMURKO, wiceprezes zarządu d/s handlowych
ROBERT ADAM LASEK, podpisywanie w imieniu banku umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem
RYSZARDA SŁOTWIŃSKA, podpisywanie w imieniu banku umów z klientami w sprawach dotyczących prowadzenia rachunków bankowych łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem.
SYLWIA KOPCIUCH, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych przy zawieraniu umów transakcji kredytowych, w sprawach restrukturyzacji oraz windykacji, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem, a nadto do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu i bieżącej działalności - do kwoty 3000,00 zł
TOMASZ MICHAŁ DOMAŃSKI, zawieranie umów z zakresu statutowej działalności banku oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku przy zawieraniu umów transakcji kredytowych, w tym w stosunku do których decyzje kredytowe podjęto na wyższym poziomie decyzyjnym, jak też zazwieranie ugód i porozumień oraz innych sprawach związanych z ryzykiem kredytowym, łącznie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem
PAWEŁ ANTONI KAPEL, prezes zarządu

Analizuj powiązania osób i firm

Zaloguj się | Nie masz u nas konta? Załóż konto

W tej chwili nie masz wykupionego abonamentu.
Wykup abonament

Stan bazy danych:

  • Ostatnia aktualizacja: 2014-11-26
  • Najnowszy MSIG: 227 (2014-11-24)
  • Podmiotów: 482 455
  • Osób fizycznych: 1 503 679
  • Aktywnych relacji: 2 213 151

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE FIRMY:

    NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE OSOBY: