KRS: 0000287666

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BRANIEWIE

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BRANIEWIE
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 280242068
NIP: 5821589781
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat:BRANIEWSKI
Gmina:BRANIEWO
Miejscowość:BRANIEWO
Adres:MONIUSZKI 13
14-500 BRANIEWO
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000287666
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0016
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:2 października 2007
Data ostatniego wpisu:28 lipca 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT USTANOWIONY W SPÓŁCE
Członkowie reprezentacji:BOŻENA DUDUŚ, prezes zarządu