KRS: 0000422222

PORTOMASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nieaktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:PORTOMASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON:b/d
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:PODKARPACKIE
Powiat:STALOWOWOLSKI
Gmina:STALOWA WOLA
Miejscowość:STALOWA WOLA
Adres:PRZEMYSŁOWA 8
37-450 STALOWA WOLA
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000422222
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0001
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:29 maja 2012
Data ostatniego wpisu:29 maja 2012

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. POWYŻSZE NIE WYKLUCZA USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ.
Członkowie reprezentacji:PIOTR NIEWIAROWSKI, prezes zarządu