KRS: 0000107331

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
Forma prawna:SPÓŁDZIELNIA
REGON: 000498840
NIP: 6720009050
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:Dostępne po zalogowaniu

Adres

Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat:ŚWIDWIŃSKI
Gmina:ŚWIDWIN
Miejscowość:ŚWIDWIN
Adres:NIEDZIAŁKOWSKIEGO 5
78-300 ŚWIDWIN
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000107331
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0025
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:23 kwietnia 2002
Data ostatniego wpisu:14 kwietnia 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacji: WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I OSOBY DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONEJ PEŁNOMOCNIKA ALBO DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:AGNIESZKA HALINA GRZYWACZ, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
AGNIESZKA WIŚNIEWSKA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
ALEKSANDRA KUCZYŃSKA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
ANNA MAŁGORZATA SZEWCZENKO, 1/ pełnomocnictwo do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z kierowaniem oddziałem pbs w bornem sulinowie. powyższe pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczajacych zwykły zarząd oraz czynności zastrzeżonych do kompetencji zarządu pomorskiego banku spółdzielczego w świdwinie. 2/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
ANNA MAŁGORZATA TELESZCZUK, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
ANNA TERESA MATUSZYŃSKA, 1/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu w zakresie następujacych czynności: - reprezentowanie banku przed wszystkimi władzami, instytucjami, przedsiębiorcami, bankami oraz innymi podmiotami, składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 2/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
ARKADIUSZ ADAM STASIOREK, 1/ pełnomocnictwo do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z kierowaniem i oddziałem pbs w świdwinie. powyższe pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczajacych zwykły zarząd oraz czynności zastrzeżonych do kompetencji zarządu pomorskiego banku spółdzielczego w świdwinie. 2/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
BARBARA ANNA ŻYTKO, 1/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu w zakresie następujacych czynności: - reprezentowanie banku przed wszystkimi władzami, instytucjami, przedsiębiorcami, bankami oraz innymi podmiotami, składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 2/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
BEATA ANGELIKA GAWEŁ, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
BEATA JOANNA WOJCIECHOWSKA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
CZESŁAWA BAJSON, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu w zakresie następujących czynności: -reprezentowania banku przed wszystkimi władzami, instytucjami, przedsiębiorcami, bankami oraz innymi podmiotami, składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
ELWIRA DOROTA MARSZAŁEK, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
ELŻBIETA BEATA MICHALCZUK, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
ELŻBIETA BRODOWICZ, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wpólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: -zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, -podejmowania decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wypłacaniu lokat - bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
EWA JANINA JAGIEŁŁO, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
EWA MARIA KOWALCZYK, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
GRAŻYNA MARIA WORACH, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wpólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: -zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, -podejmowania decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wypłacaniu lokat - bez ograniczeń, -wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
HALINA ELŻBIETA WOJCIECHOWSKA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wpólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: -zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, -podejmowania decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wypłacaniu lokat - bez ograniczeń, -wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
HANNA TELAK, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
HENRYKA PAWŁOWSKA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
HENRYKA WOŁODKIEWICZ, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
IRENA ANNA SZWONKA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz o wypłacaniu lokat - bez ograniczeń, -wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawierania umów w tym zakresie,
IRENA HUDANIEC, 1/ pełnomocnictwo do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z kierowaniem oddziałem pbs w czaplinku. powyższe pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczajacych zwykły zarząd oraz czynności zastrzeżonych do kompetencji zarządu pomorskiego banku spółdzielczego w świdwinie. 2/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
IRENA TERESA HOLAK, 1)pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wpólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: -zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, -podejmowania decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wypłacaniu lokat - bez ograniczeń, -wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie. 2)pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu w zakresie następujących czyności: -reprezentowania banku przed wszystkimi władzami, instytucjami, przedsiębiorcami, bankami oraz innymi podmiotami, składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
IWONA KRAWCZYK, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
IZABELA JANINA WOŹNIAK, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wpólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: -zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, -podejmowania decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wypłacaniu lokat - bez ograniczeń, -wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
JADWIGA MUSIAŁ, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
JOANNA IZABELA WOJTANOWSKA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
JOANNA KATARZYNA BOŁDYSZ, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
JOLANTA JADWIGA POPOWSKA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wpólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: -zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, -podejmowania decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wypłacaniu lokat - bez ograniczeń, -wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
JOLANTA KOŻUSZEK, 1/ pełnomocnictwo do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z kierowaniem oddziałem pbs w rymaniu. powyższe pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczajacych zwykły zarząd oraz czynności zastrzeżonych do kompetencji zarządu pomorskiego banku spółdzielczego w świdwinie. 2/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
KAMILLA IRENA SICHAU, 1/ pełnomocnictwo do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z kierowaniem oddziałem pbs w gościnie. powyższe pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczajacych zwykły zarząd oraz czynności zastrzeżonych do kompetencji zarządu pomorskiego banku spółdzielczego w świdwinie. 2/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
KRZYSZTOF TEPER, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
MAGDALENA PAPIERKIEWICZ, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
MAŁGORZATA BEATA RECZKOWSKA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
MAŁGORZATA JULITA WOJTALA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wpólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: -zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, -podejmowania decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wypłacaniu lokat - bez ograniczeń, -wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
MAŁGORZATA MARTA KRUCZKOWSKA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wpólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: -zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, -podejmowania decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wypłacaniu lokat - bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
MAŁGORZATA SYLWIA BAJSON, 1/ pełnomocnictwo do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z kierowaniem ii oddziałem pbs w świdwinie. powyższe pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczajacych zwykły zarząd oraz czynności zastrzeżonych do kompetencji zarządu pomorskiego banku spółdzielczego w świdwinie. 2/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
PAULA EWA REWOLIŃSKA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
RENATA BUKOWSKA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
RENATA DOLIŃSKA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
SABINA STRENK, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
TERESA TURKACZ, 1/ pełnomocnictwo do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z kierowaniem oddziałem pbs w będzinie. powyższe pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczajacych zwykły zarząd oraz czynności zastrzeżonych do kompetencji zarządu pomorskiego banku spółdzielczego w świdwinie. 2/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
URSZULA MARIA PILEWSKA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
URSZULA PAPIERKIEWICZ, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
WANDA LENARCIK, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wpólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: -zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, -podejmowania decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wypłacaniu lokat - bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
WANDA POCHEĆ, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu w zakresie następujących czynności: -reprezentowania banku przed wszystkimi władzami, instytucjami, przedsiębiorcami, bankami oraz innymi podmiotami, składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
WIESŁAWA IRENA STEFAŃSKA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
WIESŁAWA ZWOLIŃSKA, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
WIOLETA AGATA ŚLEDŹ, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
ZOFIA STAŃCZAK, pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wpólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: -zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, -podejmowania decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wypłacaniu lokat - bez ograniczeń, -wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
ZOFIA URSZULA RIHA, 1/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu w zakresie następujacych czynności: - reprezentowanie banku przed wszystkimi władzami, instytucjami, przedsiębiorcami, bankami oraz innymi podmiotami, składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 2/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania w zakresie następujących czynności: - zawieranie umów kredytowych, rachunku bankowego i innych umów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, - podejmowanie decyzji o przyjmowaniu lokat oraz wpłacaniu lokat-bez ograniczeń, - wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń i zawieranie umów w tym zakresie.
KRZYSZTOF KAZIMIERZ DRAPAŁA, prezes zarządu
LESZEK JAN NIENARTOWICZ, wiceprezes zarządu
TOMASZ PAWEŁ ŚWIĘS, wiceprezes zarządu

Analizuj powiązania osób i firm

Zaloguj się | Nie masz u nas konta? Załóż konto

W tej chwili nie masz wykupionego abonamentu.
Wykup abonament

Stan bazy danych:

  • Ostatnia aktualizacja: 2014-12-19
  • Najnowszy MSIG: 245 (2014-12-18)
  • Podmiotów: 484 779
  • Osób fizycznych: 1 508 308
  • Aktywnych relacji: 2 220 985

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE FIRMY:

    NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE OSOBY: