KRS: 0000281474

PAŁACOWE CENTRUM KONFERENCYJNE LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:PAŁACOWE CENTRUM KONFERENCYJNE LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 140967140
NIP: 5213437781
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:MAZOWIECKIE
Powiat:SOKOŁOWSKI
Gmina:STERDYŃ
Miejscowość:STERDYŃ
Adres:KOŚCIELNA 43
08-320 STERDYŃ
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000281474
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0011
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:24 maja 2007
Data ostatniego wpisu:8 lipca 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Członkowie reprezentacji:JAN PACEWICZ, prezes zarządu