KRS: 0000349129

OXYCOM SPÓŁKA AKCYJNA

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:OXYCOM SPÓŁKA AKCYJNA
Forma prawna:SPÓŁKA AKCYJNA
REGON: 021190613
NIP: 1010003905
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:Dostępne po zalogowaniu

Adres

Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
Powiat:WROCŁAWSKI
Gmina:KOBIERZYCE
Miejscowość:BIELANY WROCŁAWSKIE
Adres:WROCŁAWSKA 24A
55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE (POCZTA KOBIERZYCE)
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000349129
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0020
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:16 lutego 2010
Data ostatniego wpisu:8 sierpnia 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:TOMASZ AUGUST LEMAŃSKI, prokura łączna łącznie z innym prokurentem lub członkiem zarządu
IRENEUSZ MAREK WRÓBLEWSKI, prezes zarządu
JAROSŁAW ŁUKASZ DOMIENIUK, wiceprezes zarządu