KRS: 0000072761

OPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z ZESPOŁEM DOWNA

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:OPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z ZESPOŁEM DOWNA
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON: 531423643
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:OPOLSKIE
Powiat:M. OPOLE
Gmina:M. OPOLE
Miejscowość:OPOLE
Adres:1-GO MAJA 9
45-068 OPOLE

KRS

Numer KRS:0000072761
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:14 grudnia 2001
Data ostatniego wpisu:14 grudnia 2001

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:1. STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE KAŻDA Z OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU LUB CZŁONEK STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY PRZEZ ZARZĄD. 2. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEJ Z OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.
Członkowie reprezentacji:JADWIGA FIEDORCZYK-WIŚNIEWSKA, skarbnik - członek zarządu
JOANNA MARIA ŁABA, prezes
JOANNA MARTA OSTRÓWKA-NIEWIADOMSKA, sekretarz - członek zarządu
TERESA ZOFIA POLESZUK-SPAKOWSKA, wiceprezes zarządu