KRS: 0000197510

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GARLINIE

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GARLINIE
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON: 130853153
NIP: 5691688213
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:MAZOWIECKIE
Powiat:MŁAWSKI
Gmina:SZYDŁOWO
Miejscowość:GARLINO
Adres:
06-516 GARLINO (POCZTA SZYDŁOWO)

KRS

Numer KRS:0000197510
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:17 marca 2004
Data ostatniego wpisu:17 marca 2004

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ NA ZEWNĄTRZ UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES I SKARBNIK
Członkowie reprezentacji:BOGDAN WIĘCKOWSKI, gospodarz
KAZIMIERZ SZELUGA, naczelnik
MARIAN GODLEWSKI, prezes
ROMAN SKIERKOWSKI, skarbnik
RYSZARD PERDION, sekretarz