KRS: 0000044758

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZĘSTKOWIE

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZĘSTKOWIE
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON: 192581410
NIP: 5882053885
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:POMORSKIE
Powiat:WEJHEROWSKI
Gmina:SZEMUD
Miejscowość:CZĘSTKOWO
Adres:STRAŻACKA 1
84-217 CZĘSTKOWO (POCZTA SZEMUD)

KRS

Numer KRS:0000044758
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:5 października 2001
Data ostatniego wpisu:5 października 2001

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
Sposób reprezentacji:UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK
Członkowie reprezentacji:JACEK ŻYWICKI, sekretarz
JAN ROMPCA, gospodarz
RYSZARD STEFAN SIKORA, członek
STANISŁAW WANKE, z-ca naczelnika
WOJCIECH MAREK BOJEŃSKI, naczelnik
WOJCIECH ŻYWICKI, skarbnik zarządu ochotniczej straży pożarnej
ZBIGNIEW ANDRZEJ ENGELBRECHT, prezes