KRS: 0000073279

„MTM” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:„MTM” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 691573261
NIP: 8722123868
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:PODKARPACKIE
Powiat:DĘBICKI
Gmina:ŻYRAKÓW
Miejscowość:STRASZĘCIN
Adres: 295C
39-218 STRASZĘCIN
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000073279
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0019
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:18 grudnia 2001
Data ostatniego wpisu:25 kwietnia 2013

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN Z TYCH CZŁONKÓW WRAZ Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:BOGUSŁAW WOJCIECH KAWA, łączna z drugim prokurentem
MAGDALENA MARIA ZYCH, łączna z drugim prokurentem
STANISŁAW ADAM GUZIK, łączna z drugim prokurentem
JERZY BILUT, prezes zarządu
Nazwa organu reprezentacji:Postępowanie upadłościowe
Sposób reprezentacji:-
Członkowie reprezentacji:STANISŁAW MAZUR, syndyk