KRS: 0000204002

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ŻEGLARSTWA I TURYSTYKI WODNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ŻEGLARSTWA I TURYSTYKI WODNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 790507454
NIP: 8450000180
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat:GIŻYCKI
Gmina:GIŻYCKO
Miejscowość:GIŻYCKO
Adres:MONIUSZKI 24
11-500 GIŻYCKO
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000204002
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0013
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:21 kwietnia 2004
Data ostatniego wpisu:10 czerwca 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Członkowie reprezentacji:GRZEGORZ FELIKS WINIARCZYK, prezes zarządu