KRS: 0000072713

MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „CEL"

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „CEL"
Forma prawna:SPÓŁDZIELNIA
REGON: 000455166
NIP: 7380006046
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:MAŁOPOLSKIE
Powiat:GORLICKI
Gmina:GORLICE
Miejscowość:GORLICE
Adres:11 LISTOPADA 53
38-300 GORLICE
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000072713
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0024
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:14 grudnia 2001
Data ostatniego wpisu:12 czerwca 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY
Członkowie reprezentacji:JAN ŚLIPEK, prezes