KRS: 0000368680

„LBF MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:„LBF MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”
Forma prawna:SPÓŁKA KOMANDYTOWA
REGON:b/d
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
Powiat:JELENIOGÓRSKI
Gmina:STARA KAMIENICA
Miejscowość:STARA KAMIENICA
Adres: 66
58-512 STARA KAMIENICA (POCZTA STARA KAMIENICA)
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000368680
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0004
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:22 października 2010
Data ostatniego wpisu:5 maja 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji: DO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:LBF MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, członek reprezentacji