KRS: 0000057500

KÓŁKO ROLNICZE W SADŁOWICACH

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:KÓŁKO ROLNICZE W SADŁOWICACH
Forma prawna:KÓŁKO ROLNICZE
REGON: 292415536
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat:OPATOWSKI
Gmina:WOJCIECHOWICE
Miejscowość:SADŁOWICE
Adres:
27-532 SADŁOWICE (POCZTA WOJCIECHOWICE)

KRS

Numer KRS:0000057500
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:30 października 2001
Data ostatniego wpisu:30 października 2001

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:1/OŚWIADCZENIA WOLI TAKŻE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH W IMIENIU KÓŁKA ROLNICZEGO PODPISUJĄ POD PIECZĘCIĄ KÓŁKA ROLNICZEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES. 2/WALNE ZEBRANIE PODEJMUJE UCHWAŁĘ O PODZIALE NADWYŻKI STOSUJĄC ODPOWIEDNIE ZASADY ZAWARTE W PRAWIE SPÓŁDZIELCZYM I STATUCIE.
Członkowie reprezentacji:JANUSZ LAWĘDA, skarbnik
MIECZYSŁAW OZGA, prezes
ROMAN ANDRZEJ ROSOWSKI, sekretarz