KRS: 0000274128

KLI-MAT KLIMASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Nieaktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:KLI-MAT KLIMASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Forma prawna:SPÓŁKA JAWNA
REGON:b/d
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
Powiat:OŁAWSKI
Gmina:JELCZ-U
Miejscowość:JELCZ-U
Adres:INŻYNIERSKA 3
55-221 JELCZ-U (POCZTA JELCZ-LASKOWICE)
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000274128
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0001
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:12 lutego 2007
Data ostatniego wpisu:12 lutego 2007

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji: UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA.
Członkowie reprezentacji:MARCIN MICHAŁ PTAK, członek reprezentacji
MARIUSZ PAWŁOWSKI, członek reprezentacji
PIOTR ANTONI KLIMASZEWSKI, członek reprezentacji