KRS: 0000273536

„JADAN" AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:„JADAN" AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 020526985
NIP: 8992606654
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:Dostępne po zalogowaniu

Adres

Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
Powiat:M. WROCŁAW
Gmina:M. WROCŁAW
Miejscowość:WROCŁAW
Adres:SEMAFOROWA 9
52-115 WROCŁAW
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000273536
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0009
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:8 lutego 2007
Data ostatniego wpisu:8 sierpnia 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Członkowie reprezentacji:WIESŁAW JASINA, prezes zarządu