KRS: 0000338352

I-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nieaktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:I-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON:b/d
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:MAZOWIECKIE
Powiat:M.ST. WARSZAWA
Gmina:M.ST. WARSZAWA
Miejscowość:WARSZAWA
Adres:ŁUKOWSKA 5
04-113 WARSZAWA
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000338352
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0001
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:1 października 2009
Data ostatniego wpisu:1 października 2009

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Członkowie reprezentacji:ALAN BEROUD, wiceprezes zarządu
ROBERT SZWED, członek zarządu