KRS: 0000134218

„GRUPA BETA OCHRONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:„GRUPA BETA OCHRONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 271700010
NIP: 6260009596
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:OPOLSKIE
Powiat:M. OPOLE
Gmina:M. OPOLE
Miejscowość:OPOLE
Adres:OZIMSKA 182
45-310 OPOLE
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000134218
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0020
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:17 października 2002
Data ostatniego wpisu:19 września 2013

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: -CZŁONEK ZARZĄDU PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I JĄ REPREZENTUJE WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH -ZARZĄD WIELOOSOBOWY-KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PROWADZI SAMODZIELNIE SPRAWY SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJACYM ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI. WE WSZYSTKICH SPRAWACH PRZEKRACZAJACYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI DECYDUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU PODEJMUJĄC UCHWAŁY ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW.
Członkowie reprezentacji:WIESŁAW KUBIK, samoistna
DANUTA WIDOMSKA ŁACHUT, członek zarządu