KRS: 0000275889

FUNDACJA PROMETHIDION.EU

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:FUNDACJA PROMETHIDION.EU
Forma prawna:FUNDACJA
REGON:b/d
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:ŚLĄSKIE
Powiat:M.TYCHY
Gmina:M.TYCHY
Miejscowość:TYCHY
Adres:ARMII KRAJOWEJ 11
43-100 TYCHY

KRS

Numer KRS:0000275889
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:12 marca 2007
Data ostatniego wpisu:12 marca 2007

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacji:DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A/DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE B/JEDEN CZŁONEK ZARZADU I PEŁNOMOCNIK POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD JEŚLI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU PEŁNI FUNDATOR - MA ON PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA FUNDACJI I PODEJMOWANIA WSZELKICH DECYZJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, RÓWNIEŻ TYCH KTÓRE WYKRACZAJĄ POZA RAMY ZARZĄDU ZWYKŁEGO.
Członkowie reprezentacji:JAN KRZYSZTOF GUJA, prezes zarządu