KRS: 0000184087

FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Nieaktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Forma prawna:FUNDACJA
REGON: 473222300
NIP: 7282516970
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:ŁÓDZKIE
Powiat:M. ŁÓDŹ
Gmina:M. ŁÓDŹ
Miejscowość:ŁÓDŹ
Adres:PIOTRKOWSKA 85
90-423 ŁÓDŹ
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000184087
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0009
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:22 stycznia 2009
Data ostatniego wpisu:28 października 2009

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIA WOLI: A) OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI. W INNYM WYPADKU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. B) ZARZĄD MOŻE USTANAWIAĆ PEŁNOMOCNIKÓW DO KIEROWANIA ODDZIAŁAMI FUNDACJI OKREŚLAJĄC IM ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, A TAKŻE PEŁNOMOCNIKÓW DO PROWADZENIA OKREŚLONYCH PEŁNOMOCNICTWEM SPRAW I W TYM ZAKRESIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ C) OŚWIADCZENIA SKŁADANE FUNDACJI ORAZ DORĘCZENIA PISM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I KAŻDEGO Z PEŁNOMOCNIKÓW
Członkowie reprezentacji:GABRIELA ANNA ZAJFERT, wiceprezes
JACEK JĘDRZEJCZAK, prezes zarządu
JAROSŁAW WASZCZYK, członek zarządu