KRS: 0000416191

„FST-AUTOMATYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:„FST-AUTOMATYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON:b/d
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:ŁÓDZKIE
Powiat:M. ŁÓDŹ
Gmina:M. ŁÓDŹ
Miejscowość:ŁÓDŹ
Adres:BARWINKOWA 6
92-725 ŁÓDŹ
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000416191
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0006
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:28 marca 2012
Data ostatniego wpisu:28 sierpnia 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członkowie reprezentacji:TOMASZ ŚWIĄTCZAK, prezes zarządu
KRZYSZTOF JAN TOMALCZYK, członek zarządu
MARIUSZ WACŁAW FELCZAK, członek zarządu