KRS: 0000188378

ERONTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:ERONTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 190255764
NIP: 5890011743
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:POMORSKIE
Powiat:GDAŃSKI
Gmina:PRUSZCZ GDAŃSKI
Miejscowość:PRUSZCZ GDAŃSKI
Adres:GRUNWALDZKA 64B
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000188378
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0021
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:4 lutego 2004
Data ostatniego wpisu:8 września 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA ICH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN Z PROKURENTEM
Członkowie reprezentacji:WALDEMAR JAN ERON, prokura łączna (nieprawidłowa) - prokurent uprawniony do działania w imieniu spółki łącznie z członkiem zarządu
MAREK HENRYK ERON, prezes zarządu
MAŁGORZATA BURZAK, członek zarządu