KRS: 0000329921

„ENERGIA WIERZCHOSŁAWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:„ENERGIA WIERZCHOSŁAWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 120933842
NIP: 8733195558
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:MAŁOPOLSKIE
Powiat:TARNOWSKI
Gmina:WIERZCHOSŁAWICE
Miejscowość:WIERZCHOSŁAWICE
Adres: 550
33-122 WIERZCHOSŁAWICE
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000329921
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0018
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:29 maja 2009
Data ostatniego wpisu:28 sierpnia 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:MIECZYSŁAW BIEŃ, prezes zarządu